Ακολουθήστε μας
  • +(30) 2105571174
  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ & ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ανακύκλωση Αδρανών Υλικών

Μετά τον αέρα και το νερό, τα αδρανή υλικά αποτελούν τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες φυσικές πρώτες ύλες στον πλανήτη μας.

Ανακύκλωση Αδρανών Υλικών

Η εταιρεία, ΚΙΝΗΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανακυκλωμένων Αδρανών Υλικών.

Τα αδρανή υλικά εκτός από τα φυσικά πετρώματα που είμαστε υποχρεωμένοι να τα σεβόμαστε όσο αυτό μας επιτρέπεται μπορούν να προέρχονται από διάφορες μορφές υλικών που είναι χωρίς αξία όπως υλικά κατεδάφισης, συγκεκριμένα υλικά εκσκαφής και συγκεκριμένα υλικά αποξήλωσης οδοποιίας. Με την κατάλληλη επεξεργασία επανέρχονται σε συγκεκριμένη χρήση έτσι ώστε να αποφορτίζεται το περιβάλλον από άχρηστα υλικά (μπάζα) και να μην στερούμε από την πρωτογενή λατόμευση υλικά που δεν είναι απαραίτητο να είναι πρωτογενή.

Οι εφαρμογές των συγκεκριμένων ανακυκλωμένων αδρανών υλικών ενδεικτικά είναι τα εξής:

  • Aμμος για χαντάκια καλωδίων.
  • 3Α επιχωμάτων.
  • Ε4 επιχωμάτων.

Video

Ο μηχανικός και τεχνολογικός εξοπλισμός της ΚΙΝΗΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. την αναγάγουν σε μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες.
Με δυνατότητα ανακύκλωσης σχεδόν 100% του συνόλου των συγκεκριμένων ανακυκλώμενων αδρανών υλικών.

Πεταλίδι: Παραγωγή 3Α ΤΕΚΑΛ

Παραγωγή αντιολισθηρού υλικού από Σκουριά

Παραγωγή άμμου χαμηλής παιπάλης

Παραγωγή 3Α στη Ρόδο

Παραγωγή αδρανών στο Πεταλίδι Μεσσηνίας ΤΕΚΑΛ-ΠΕΤΡΗΣ

Παραγωγή άμμου στην Ρόδο

Ιστορικό

Τότε δημιουργείται από τον Παναγιώτη Ζαχαράκη του Γεωργίου μία επιχείρηση με αντικείμενο τη θραύση υλικών, αλλά αυτή τη φορά με κινητά λατομεία

Το 1999 με τη γενική εκκαθάριση των λατομικών ζωνών τα λατομεία κλείνουν

Από τότε οι μονάδες έτοιμου σκυροδέματος επεκτάθηκαν στη Νεμέα του νομού Κορινθίας, το Κρανίδι Αργολίδας και το Άστρος Κυνουρίας.

Το 1979 δημιουργείται η πρώτη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στο Άργος

Από το 1948 η Κινητά Λατομεία δημιούργησαν τρεις μονάδες σταθερών λατομείων στο νομό Αργολδας.

Η πρώτη απόπειρα δημιουργίας σταθερού λατομείου γίνεται το 1948 από τον Παναγιώτη Β. Ζαχαράκη και τα τρία του παιδιά, Γιώργο, Γρηγόρη και Γιάννη.

Τα Κινητά Λατομεία προέρχονται από μία οικογενειακή επιχείρηση λατομείων που ξεκίνησε το 1936 από τον Παναγιώτη Βασιλείου Ζαχαράκη.

Γιατί εμάς

Αξιοπιστία

Τα πιο σύγχρονα συστήματα σε συνάρτηση με το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρείας, δίνει την εγγύηση της αξιοπιστίας στα έργα και στις απαιτήσεις των πελατών.

Εξοπλισμός

Με σύγχρονα μηχανήματα και τον αρτιότερο ιδιόκτητο κινητικό λατομικό εξοπλισμό, η εταιρεία παρέχει ασφάλεια και μέγιστη αποτελεσματικότητα στα έργα που αναλαμβάνει, αλλά και σύγχρονες λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.

Εξειδίκευση

H πολύχρονη εμπειρία, αλλά και οι συνεχείς εκπαίδευση του προσωπικού δίνει την ασφάλεια της άρτιας εξειδίκευσης στις γραμμές παραγωγής μας, προκειμένου να καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών μας.

Εμπειρία

Η εμπειρία δεκαετιών στο χώρο είναι η πιο τρανή απόδειξη για αξιόπιστα αποτελέσματα και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της,. αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των έργων.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ